CATALÀ    ESPAÑOL    ENGLISH         
 

 

 

 

 

 
 

LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS UNA QÜESTIÓ DE SEGURETAT

 

La Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE), també coneguda com "la ITV de l'edifici", és un instrument per evitar situacions de risc que puguin afectar a les persones i béns.

La ITE és l'eina que ha creat l'administració per tal de garantir que els propietaris compleixin amb la seva obligació de Conservar i rehabilitar els edificis d'habitatges.

El Decret 67/2015, de 5 de maig de 2015, és la conseqüència de l'experiència en l'aplicació del Decret anterior Decret 187/2010, que ja estableix l'obligació dels propietaris d'habitatges a passar la Inspecció Tècnica de l'Edifici.

Fruit de l'experiència adquirida en el Decret anterior la Generalitat ha incorporat millores per tal de facilitar que els propietaris puguin complir amb la seva obligació de passar la inspecció, i és més flexible en els terminis i l'abast de les obres en cas de deficiències i preveu:

Vigències certificat d'aptitud segons grau de deficències:
  • Sense deficiències: apte durant 10 anys.
  • Deficiències lleus: apte durant 10 anys.
  • Deficiències importants: apte provisional durant 6 anys. Fent un seguiment cada 24 mesos.
  • Deficiències greus o molt greus*: apte cautelar durant 3 anys. Fent un seguiment cada 12 mesos.

* Denegació del certificat d'aptitud si no s'han adoptat les mesures cautelars necessàries.

 

 

 

   
     © Copyright 2011 ite Tecnics   Mapa web   All rights reserved.