CATALÀ    ESPAŅOL    ENGLISH         
 

 

 

 

 

 
 

La Llei 18/2007, de 28 de desembre PREVEU LA IMPOSICIÓ DE MULTES EN CAS DE NO DISPOSAR DEL CERTIFICAT D'APTITUD DE L'EDIFICI

 

 

 

 

 

El fet de no disposar del certificat d’aptitud de l’edifici, pot donar lloc a diligències prèvies a la imposició de multes als propietaris i comunitats de propietaris de l’immoble.


En el cas que l’informe determini que cal fer obres i els propietaris eludeixin la seva obligació, l’Agència té facultat per ordenar la realització de les obres i prendre totes les mesures adients.

 

 

 

 

 

 

 

   
     © Copyright 2011 ite Tecnics   Mapa web   All rights reserved.