CATALÀ    ESPAŅOL    ENGLISH         
 

 

 

 

 

 
 

EL CERIFICAT D'APTITUD ÉS GARANTIA PELS COMPRADORS D'UN HABITATGE DE QUE L'EDIFICI NO TÉ PATOLOGIES

 

 

 

 

 

La millor manera de garantir que un edifici no té patologies és que l’edifici hagi estat qualificat com a apte per un tècnic competent. D’aquesta manera els compradors d’un habitatge tenen garanties de que no haurà de fer front a despeses imprevistes per possibles obres de rehabilitació de l’edifici.


Per a la transmissió d’habitatges, els venedors han de lliurar una còpia autenticada del certificat d’aptitud als compradors. En el cas que l’edifici no disposi del certificat d’aptitud, per no haver estat qualificat com a apte, la part compradora podrà exonerar de forma expressa a la part venedora de lliurar el certificat. En aquest supòsit caldrà lliurar la cèdula d’habitabilitat vigent o  en el cas que la vivenda tampoc pugui disposar de cèdula caldrà lliurar als comprador l’Informe de Transmissions Patrimonials en el que es detalla les mancances que cal subsanar perquè la vivenda pugui tenir la qualificació d’habitable.

 

 

 

 

 

 

   
     © Copyright 2011 ite Tecnics   Mapa web   All rights reserved.