CATALÀ    ESPAŃOL    ENGLISH         
 

 

 

 

 

 
 

COM S’ACTUA EN EL CAS QUE EXISTEIXIN DEFICIČNCIES QUE COMPORTIN UN RISC

 

 

 

 

En el cas que el tècnic que ha dut a terme la revisió de l’edifici determini que existeixen DEFICIÈNCIES QUE COMPORTIN UN RISC PER A LES PERSONES, es comunicarà immediatament a la propietat i a l’ajuntament on pertanyi l’edifici. Les mesures de seguretat a adoptar s’han de dur a terme amb caràcter imminent, per tal de garantir que les patologies detectades en l’edifici no afectin a persones.

 

 

 

 

   
     © Copyright 2011 ite Tecnics   Mapa web   All rights reserved.